Banier Galerie Gewaagd

Koos Boermans

Het bekende talent
6 september t/m 12 oktober 2008

'Wat maakt de uitdrukking en daarmee de duiding van een hoofd? Kunnen er (onder)delen van gemist worden zonder de betekenis aan te tasten?

Ongetwijfeld is de mond het meest flexibele deel van een gezicht en is daarmee verantwoordelijk voor veel uitdrukkingen en emoties. Wat gebeurt er als je die weglaat? Welke attributen kun je toevoegen zonder dat het geheel anekdotisch wordt?

Een foto waarvan toevallig het onderste deel van een gezicht afgedekt was door een vel papier, bracht me op bovenstaande gedachten.

De eerste koppen zonder mond hadden nog complete ogen, maar die leidden af van de vorm. Daarom maakte ik de volgende met lege oogkassen om de aandacht op de totale vorm te richten. Toevoegingen aan en op de koppen proberen enigszins de beschouwer het juiste spoor aan te reiken.

De getoonde koppen zijn vaak ironisch bedoeld en tonen (en zijn niet ontbloot van) humor.'

Koos Boermans