Banier Galerie Gewaagd

Peter Wortel

Sporen
31 mei t/m 28 juli 2013

Voor een sterrenbeeld tentoonstelling heb ik 'de leeuw' gekozen De dierenriem komt voor in de Bijbel - zie Amos 5,8; Job 9:9 en Jesaja 13:10

in Groningen, I went to the eindexamenexpositie of Academy Minerva and that was my biggest turning point. I realized I could find my own creativity and variety of art better under the Dutch art education system. Eventually I decided to move to this beautiful small town in Holland.

'De Leeuw van Judah' is n van de symbolen van de twaalf stammen van Isral. De ovaal waar de leeuw op staat is van zink gemaakt en staat symbool voor de gehele wereld en voor de oneindigheid - aan de cirkel is geen begin of een einde.

De Leeuw komt ongeveer 130 keer voor in het Oude Testament. Hij springt als het ware uit de cirkel de toekomst in een verwijzing naar de Messias. Het lijkt alsof de cirkel aan de boven- en onderkant ingeduwd is, waardoor hij een ellipsvorm aanneemt. Op een zelfde manier draait de aarde om de zon en rond haar eigen as.

De twee cirkels zijn door middel van acht bouten aan elkaar verbonden. De Bijbelse getalswaarde vormt het woord "Messias".1 Op de ene cirkel staat zeven maal het symbool van het leeuw-teken. Op de andere cirkel staat zeven maal het Hebreeuwse woord "Yehudah" 2 gegraveerd. Het getal zeven symboliseert compleetheid en volmaaktheid en geeft Heiligheid van God aan.

1 Het getal 8 staat voor de Messias, dat 'de gezalfde' betekent. Shmone (acht in het Hebreeuws) is afgeleid van sjemen (olie). Een koning of priester werd overgoten (gezalfd) met olie. 'Gezalfde' is in het Grieks ??????? (Christs). Ook het Grieks kent een getal aan een letter toe. Christus heeft in het Grieks de getalswaarde 888.

2 Judah is n van de 12 stammen van Isral die het teken van de leeuw met zich meedraagt. De andere 11 stammen hebben hun eigen teken. Judah heeft het symbool 'Leeuw' gekregen doordat Jacob zijn zoon zegende met de woorden: "Judah is een leeuwenwelp! Want jij bent van de roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan." (Genesis 49:9).

Ahn_1

Ahn_2

Ahn